Obec Malé ZálužieZákladné informácie

Starosta: Viera Predanocyová (ASV)
Obecný úrad: č. 63, Malé Zálužie
Telefón: 037/7894061
E-mail: oumalezaluzie@gmail.com
Web: www.malezaluzie.sk
Viac informácií o obci Malé Zálužie

Firmy v obci Malé Zálužie

Meno IČO Adresa Dátum vzniku Dátum zániku
Marián Imríšek 45359580 Malé Zálužie 160,  951 24 Malé Zálužie 30.12.2009 02.02.2012
Milan Horváth 44779852 Malé Zálužie 136,  951 24 Malé Zálužie 05.05.2009 01.03.2011
Vladimír Bila 44759738 Malé Zálužie 144,  951 24 Malé Zálužie 22.04.2009 07.05.2010
NOVAFENZ s.r.o. 44072201 Malé Zálužie 167,  951 24 Malé Zálužie 21.03.2008
Patrik Bila 43739202 Malé Zálužie 128,  951 24 Malé Zálužie 03.09.2007
Peter Karvay 43384153 Malé Zálužie 92,  951 24 Malé Zálužie 20.10.2006
Slavomír Majdan 43126405 Malé Zálužie 147,  951 24 Malé Zálužie 19.04.2006 06.04.2009
Veronika Kubíková 41823346 Malé Zálužie 49,  951 24 Malé Zálužie 28.07.2005 26.03.2014
Peter Novotný - NOVAFENZ 41822480 Malé Zálužie 167,  951 24 Malé Zálužie 12.07.2005
Ing. Peter Petrucha - EZOTE... 41772474 Malé Zálužie 99,  951 24 Malé Zálužie 09.05.2005 30.11.2009
Marián Ševčík 41649893 Malé Zálužie 150,  951 24 Malé Zálužie 11.04.2005 03.12.2013
Miloš Plesník 41647076 Malé Zálužie 118,  951 24 Malé Zálužie 17.02.2005
Ing. Ivan Ingeli 37963805 parc. číslo 561/2,  951 24 Malé Zálužie 26.03.2004
Miroslav Masarovič 40880192 Malé Zálužie 138,  951 24 Malé Zálužie 08.10.2003
Rastislav Bila 40685292 Malé Zálužie 128,  951 24 Malé Zálužie 28.03.2003
Viliam Gašparík - G CHlad. 40496350 Malé Zálužie 1,  951 24 Malé Zálužie 05.02.2003 31.12.2009
Igor Velikov TLAK-MAN 37214438 Malé Zálužie 24,  951 24 Malé Zálužie 01.03.2000 21.01.2014
Anna Slížiková 36934534 Malé Zálužie 66,  951 24 Malé Zálužie 18.03.1999 09.02.2000
Tomáš Líška 35337508 Malé Zálužie 104,  951 24 Malé Zálužie 10.07.1998 03.04.2013
Iveta Maláková - FLAMENCO 35335254 Malé Zálužie 55,  951 24 Malé Zálužie 14.05.1998


Posledná aktualizácia organizácií z Štatistického úradu SR: Štvrtok 10. Marec 2016 10:43. Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.